Andrzej Sionek "Napełniajcie się Duchem. Współczesny etos Nowej Ewangelizacji" Zobacz większe

Andrzej Sionek "Napełniajcie się Duchem. Współczesny etos Nowej Ewangelizacji"

Nowy produkt

Najważniejsze pojęcia opisujące to, czym dziś żyje Kościół i do czego prowadzi Go Duch Święty.

Specyfikacja produktu:

Wydawca: Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Wydano pod patronatem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski

Ilość stron: 113
ISBN 978-83-952572-0-9

Więcej szczegółów

29,00 zł

Więcej informacji

Chciałbym was serdecznie zaprosić do lektury książki Andrzeja Sionka Napełniajcie się Duchem! Współczesny etos Nowej Ewangelizacji. Padają w niej, podawane są do przetrawienia i spożycia, najważniejsze pojęcia opisujące to, czym dziś żyje Kościół i do czego prowadzi Go Duch Święty. Prowadzenie to nie dokonuje się w sposób nieustannie postępujący: na tej drodze, od Soboru Watykańskiego II, z całą pewnością zdarzają się czasy zarówno rozwoju, jak też cofania się i zastoju, czasy ożywiania gorliwości i jej zanikania. Najważniejsze pojęcia, do których odkrywania ciągle wzywa nas Duch Święty, to: kerygmat, charyzmat, jedność, wspólnota. Wzywa nas On do odkrywania ich nie tyle w teorii, ile w doświadczeniu i pastoralnym działaniu.

Abp Grzegorz Ryś

----------------------------------------

fragment książki

Poprzez dostęp do Pism i głoszenie Słowa Bożego doświadczamy poszerzania się horyzontu, bogactwa objawienia, niewypowiedzianych głębi naszego Boga i tajemnicy Jego Syna. W odnowie charyzmatycznej doświadczyliśmy ponownego odkrycia darów duchowych - charyzmatów uzdrawiania, proroctwa, modlitwy językami i - mamy nadzieję - rozeznania duchów. Poprzez wszystkie współczesne ruchy w Kościele katolickim nastąpiło otwarcie się na dary ludzi świeckich, tym samym czyniąc posługę duchownych bardziej posługą wyposażania i uzdalniania całego ciała.

Wszystko to stanowi przygotowanie do nadejścia Królestwa Bożego, do którego Duch Święty przygotowuje całe ciało Chrystusa, a nie jedynie Kościół katolicki. Lecz, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha (1 Kor 2,9-10).

-----------------------------------------

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
   A) Centralne tematy w wizji Kościoła
   B) Nowa ewangelizacja w świetle znaków czasu

1.ODRADZAJĄCY SIĘ KOŚCIÓŁ - PRZECIERANIE NOWYCH DRÓG EWANGELIZACJI
   A) Kościół ewangeliczny - ewangelizacja kerygmatyczna
       - Kościół ewangeliczny
       - Ewangelizacja kerygmatyczna
   B) Kościół charyzmatyczny i instytucjonalny - ewangelizacja charyzmatyczna
      - Charyzmaty w katolickiej tradycji
      - Świeccy a hierarchia
      - Ewangelizacja charyzmatyczna
   C) Kościół jednoczący się - ewangelizacja ekumeniczna
      - Katolicka tożsamość
      - Ekumenizm Ducha
      - Ewangelizacja ekumeniczna

2. ETOS WSPÓLNOTY W NOWEJ EWANGELIZACJI
   A) Wspólnoty drogą Kościoła
   B) Kościół jako wspólnota w wizji Vaticanum II
      - Tajemnica Kościoła
      - Lud Boży - Ciałem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego
      - Kościół jako wspólnota w szczególnych wymiarach jego życia i misji
      - Wspólna odpowiedzialność duchowych i świeckich
   C) Wspólnoty w Kościele
      - Życie chrześcijańskie katolickiej parafii
      - Budowanie wspólnot - pionierskie początki
      - Jakich wspólnot potrzebuje dzisiaj Kościół w Polsce?
   D) Wspólnoty a ewangelizacja

3. W KIERUNKU ROZEZNANIA
   A) Oczyszczenie z ideologii
   B) Odniesienie ruchu pentekostalnego do katolickiej teologii Kościoła
   C) Od kontroli do rozeznania
      - Kryteria eklezjalności wspólnot
      - Kryteria rozeznania eklezjalnego charakteru charyzmatów
   D) Rozeznanie jest charyzmatem
   E) Rozeznanie a odczytywanie znaków czasu

PODSUMOWANIE 

----------------------------------

dr Andrzej Sionek - Urodzony w 1953 roku w Krakowie, fizyk, biblista, mąż, ojciec. Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia „En Christo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan”. Członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Prowadził pierwsze seminaria odnowy życia w Duchu Świętym w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Lublinie. Od 1981 roku stały współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego, w latach 1982 – 1992 współodpowiedzialny za Centralną Diakonię Modlitwy (CDM) i Centralną Diakonię Ewangelizacji (CDE), współzałożyciel i lider wspólnoty Effatha w Lublinie. Od 1989 roku Andrzej Sionek jest członkiem Stowarzyszenia Koordynatorów Szkół Ewangelizacji (ACCSE/2000). Założyciel Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego, która w latach 1993-1998 szkoła zajmowała się przede wszystkim pracą misyjną przychodząc z pomocą odradzającym się Kościołom na Łotwie, Litwie, Ukrainie, Słowacji i w Czechach. Prowadzi centrum formacyjne i dom spotkań w Lanckoronie.

cleardot.gif