Ekumeniczna łaska Zobacz większe

Ekumeniczna łaska dla Nowej Ewangelizacji Książka + płyta

Nowy produkt

Katechezy i homilie wygłoszone z okazji Złotego Jubileuszu odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim.

Papież Franciszek
Abp Grzegorz Ryś
Ks. Peter Hocken
O. Raniero Cantalamesa
Charles Whitehead
Ralph Martin

KSIĄŻKA + PŁYTA Z NAGRANIAMI

Książka - Ilość stron: 109
Płyta CD - blisko 3 godzin nagrań - tekst książki czytany przez lektorów

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

39,00 zł

Więcej informacji

W czasie Złotego Jubileuszu 50-lecia odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim, której główne uroczystości
przypadły na rok 2017, papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że Duch Święty jest w Kościele suwerenem.
To On ostatecznie uruchamia Kościół, On jest jego życiem, On czasem wybija go ze stabilizacji, w której
Kościół miałby ochotę zastygnąć, przekonany, że aktualna forma jego refleksji pozostaje czymś ostatecznym i
doskonałym. Duch Święty znajduje sposoby, żeby nas z tego zastygnięcia wytrącić i przypomnieć o swoim
żywym, aktywnym działaniu w chwili obecnej […].
Z refleksji znakomitych teologów i ewangelizatorów, wygłoszonej i spisanej z okazji Jubileuszu lub w ramach
przygotowań do niego, zgromadzonej w niniejszym tomie, wynika nie tylko ekumeniczny charakter odnowy
charyzmatycznej, ale i, ostatecznie, ewangelizacyjny kierunek odnowy Kościoła. Łaska Ducha Świętego została
bowiem dana Kościołowi po to, aby się nią dzielił, zarówno w samym Kościele (ad intra), jak i poza nim (ad extra).
Abp Grzegorz Ryś

--------------------------------------------

SPIS TREŚCI

1. Papież Franciszek, Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego z okazji Złotego Jubileuszu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
2. Papież Franciszek, Homilia na Zesłanie Ducha Świętego 2017
3. Papież Franciszek, Przemówienie podczas obchodów 50-lecia Drogi Neokatechumenalnej
4. Papież Franciszek , List Ojca Świętego do Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatyczne i do Katolickiej Federacji Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza i Stowarzyszeń
5. Papież Franciszek, Przesłanie od Ojca Świętego do Katolickiej Federacji Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza i Stowarzyszeń w 25. rocznicę zatwierdzenie jej przez Papieża
6. Międznarodowa Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (CHARIS) - Statuty
7. Abp Grzegorz Ryś, Nie wystarczy głosić kerygmatu
8. Raniero Cantalamesa, Nauczanie na Wigilię Zesłania Ducha Świętego 2017
9. Raniero Cantalmesa, Ekumeniczna łaska odnowy charyzmatycznej
10. Raniero Cantalemesa, Strumień łaski jako odnowa duchowa
11. Ralph Martin, Strumień łaski dla ewangelizacji
12. Charles Whiehead, Sprzyjanie ekumenizmowi Ducha
13. Peter Hocken, Odnowa charyzmatyczna jako łaska ekumeniczna
14. Peter Hocken, Ekumeniczny strumień łaski

-------------------------------------------

Specyfikacja produktu:
KSIĄŻKA + PŁYTA Z NAGRANIAMI

Wydawca: Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Wydanie I, Kraków 2019

Wydano pod patronatem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Abpa Grzegorza Rysia

Książka - Ilość stron: 109
Płyta CD - blisko 3 godzin nagrań - tekst książki czytany przez lektorów

ISBN 978-83-952572-1-6