POBIERZ "Ekumenizm Ducha" Peter Hocken, Ulf Ekman

POBIERZ

Doświadczenie życia w Duchu Świętym wyznacza nam standard w pracy na rzecz jedności - ekumenizm duchowy. Dwugłos pastora Ulfa Ekmana i ks. Petera Hockena pokazuje jak pilną potrzebą chrześcijan w obliczu tego przed czym Ciało Chrystusa stawia współczesny świat jest wzajemne porozumienie.

AUDIOBOOK

blisko 14h nagrań (pliki mp3 spakowane w zip), prowadzą: ks. dr Peter Hocken, pastor Ulf Ekman

Więcej szczegółów

43,00 zł

Więcej informacji

Pliki zostaną udostępnione po zaksięgowaniu wpłaty. Wysłana zostanie wiadomość mailowa z linkiem do pobrania nagrań.

-------------

Ekumenizm Ducha


Jesteśmy świadomi, że oddajemy w Wasze ręce niezwykle cenny materiał z przełomowego wydarzenia, które toruje drogi dialogu i współpracy dwóch najdynamiczniejszych w dzisiejszym chrześcijaństwie sił. Kościoła Katolickiego i nurtu wolnych kościołów charyzmatycznych. Jak najgłębsze wzajemne porozumienie tutaj jest najpilniejszą potrzebą chrześcijan w obliczu tego przed czym Ciało Chrystusa stawia współczesny świat. Doświadczenie odnowy charyzmatycznej wyznacza nam tutaj nowy standard, w pracy na rzecz jedności - ekumenizmu duchowy. Dwugłos pastora Ulfa Ekmana i ks. Petera Hockena jest świadectwem danym nam zarówno w słowie jak i we wzajemnym odniesieniu się do siebie. Nie sposób wobec tego doświadczenia pozostać obojętnym. Głębia i wielowymiarowość wydarzenia, przez które zostaliśmy przeprowadzeni jest tak trudna do ogarnięcia, że zachęcamy Was do wielokrotnego skorzystania z tych materiałów.

AUDIOBOOK DO POBRANIA

ponad 47 h nagrań (pliki mp3 spakowane w zip)

AUDIOBOOK DO POBRANIA

-------------

NAGRANIA

Konferencja „Ekumenizm Ducha” (5. 11. 2009r.; Kraków, Franciszkanie, sala bł. Jakuba) z udziałem ks. dra Petera Hockena (Wiedeń, Austria) i pastora Ulfa Ekmana (Livets Ord – Uppsala, Szwecja)

1. Wprowadzenie – ethos tego wydarzenia

2. Ekumenizm na rozdrożu – Peter Hocken

3. Ekumenizm serca* – Ulf Ekman

4. Dyskusja panelowa z udziałem głównych prelegentów:
   a.Pytania Ulfa Ekmana:
      i.W jaki sposób może zostać powstrzymana dalsza fragmentacja Ciała Chrystusa?
      ii.Co wydaje się być największą przeszkodą w dążeniu do prawdziwej jedności?
      iii.W jaki sposób Kościół katolicki może prawdziwie służyć protestanckiej części Ciała Chrystusa?
   b.Pytania Petera Hockena:
      i.Jak to się stało, że zmieniłeś swoje spojrzenie na kościoły historyczne? Co było tym zwrotnym momentem?
      ii.Na ile czas pobytu w Jerozolimie i studiowania tam historii narodu izraelskiego wpłynął na nowe zrozumienie kwestii jedności?
      iii.W jakich dziedzinach chrześcijańskiego życia i teologii widzisz największe perspektywy rozwoju dla kościołów charyzmatycznych?

Spotkanie modlitewne „Słudzy jedności”:

5. Wprowadzenie i uwielbienie

6. Ciało Chrystusa w Duchu to jedyna nadzieja dla świata* - Ulf Ekman

7. Powołanie do służby jednania – Peter Hocken

8. Słowo Birgitty Ekman - modlitwa kończąca konferencję

Seminarium „Ekumenizm Ducha” (6-8. 11. 2009; Lanckorona, „En Christo” – dom spotkań)

1. Moja droga do spotkania z kościołami wolnymi – Peter Hocken

2. Moja droga do spotkania z Kościołem katolickim* – Ulf Ekman

3. Moja droga do spotkania z Kościołem katolickim – Colin Symes

4. Różne sposoby odczytania Pisma św. – Peter Hocken

5. Wizja – tematyczne studium Pisma św.* – Ulf Ekman

6. Pismo św. Odczytane z Chrystusem w natchnieniu Ducha Świętego, we wspólnocie Kościoła (Łk 24)* – Ulf Ekman

7. Jak i czego możemy się nauczyć od siebie nawzajem? - Peter Hocken

8a. Pytania i odpowiedzi - Nasza percepcja Dominus Jesus

8b. Pytania i odpowiedzi - Współpraca ekumeniczna w kontekście misji

8c. Pytania i odpowiedzi - Powrót narodu izraelskiego do swojej ziemi i status państwa Izrael

9. Świadectwa z czwartku i weekendu, końcowe przesłanie i modlitwy rozesłania

-------------

SPECYFIKACJA

Audiobook do pobrania - ponad 47h nagrań - nagrania w języku angielskim i polskim

Konspekty do pobrania - ponad 60 stron - konspekty w języku angielskim autorstwa P. Hockena oraz ich tłumaczenia

Format - pliki mp3 spakowane w formacie .zip do pobrania, konspekty w .pdf

Wydawca -  Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Nagrano podczas:
1. „Ekumenizm Ducha” - konferencja z udziałem ks. dra Petera Hockena i pastora Ulfa Ekmana zorganizowana dnia 5 listopada 2009 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „En Christo” pod patronatem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
2. „Ekumenizm Ducha” – seminarium z udziałem ks. dra Petera Hockena i pastora Ulfa Ekmana zorganizowane w dniach 6-8 listopada 2009 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „En Christo”.

Nagrania stanowią własność intelektualną Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego w Lanckoronie.

Rozpowszechnianie wymaga zgody Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego "Misja EnChristo".

-------------

ks. dr Peter Hocken (1932-2017) - teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Wyświęcony na kapłana Diecezji Northampton w 1964 r. Nauczał teologii moralnej na Oscott College, Birmingham, Anglia (1968-1976). Od 1971 roku staje się aktywnym członkiem odnowy charyzmatycznej. W latach 1976-1996 wyjechał z Anglii, aby dołączyć do wspólnoty Mother of God, Washington DC. Był współredaktorem wydawanego przez wspólnotę magazyny The Word Among Us (Słowo wśród nas). W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za swoje badania nad historią odnowy charyzmatycznej (Streams of Renewal, 1986). W latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) zostaje kapelanem Biskupa Northampton. Od 2002 roku rezydował w Austrii. Przez ponad trzydzieści lat światowej renomy nauczyciel oraz autor artykułów i książek. Między innymi: Przecieranie Nowych Dróg (Blazing the Trail, 2001), Wielki Plan Boga (God's Master Plan, 2003), Kościół, który nadchodzi (Church Forward, 2007).

Ulf Ekman (ur. w 1950 roku w Geteborgu) - założyciel i pastor od 1983 roku wolnego charyzmatycznego kościoła "Livets Ord" (Słowo Życia) oraz związanego z nim centrum biblijnego i uniwersytetu "Livets Ord" w Uppsali w Szwecji. W 2014 Ulf wraz z żoną Brigittą wstąpili do Kościoła katolickiego. ulf Ekman to znany na arenie międzynarodowej nauczyciel życia i wiary, nawołujący do powrotu do Słowa Bożego. Autor około 40 książek przetłumaczonych na prawie 30 języków. Założyciel Centum Informacji i Studiów w Jerozolimie pracującego na rzecz wzajemnego porozumienia pomiędzy Żydami i chrześcijanami.