P. Hocken "Wypłyń na głębię" Książka + płyta

Nowy produkt

Peter Hocken "Wypłyń na głębię"

Nauczania dla młodych katolickich liderów i animatorów.

KSIĄŻKA (konspekty) + PŁYTA Z NAGRANIAMI

Książka - Ilość stron: 248
Płyta CD - blisko 40 godzin nagrań

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

49,00 zł

Więcej informacji

Z wielką radością i z głębokim przekonaniem zapraszam do zmierzenia się z ponad 40 konferencjami ks. Piotra Hockena przeznaczonymi dla chrześcijańskich liderów. Bycie liderem we wspólnocie eklezjalnej to nie kwestia nabycia takich czy innych technik, bądź kwalifikacji. To przede wszystkim zaproszenie do głębokiego zrozumienia i doświadczenia Kościoła. Dopiero po zagłębieniu się w te doświadczenia można odkrywać - jako osobny charyzmat i uposażenie ze strony Ducha Świętego - dyspozycję do tego, by stać się dla innych liderem. Zasada liderowania, przewodzenia w Kościele jest od wieków ta sama: "przyjąłem - przekazuję". Świętej pamięci ks. Blachnicki powiadał: "Nikt nie daje tego, czego nie posiada". Potrzebujemy sami odkryć najpierw Boże obietnice, Boże przymierze, wartość jedności, potrzebujemy wpierw przez wiarę spotkać się ze słowem i przyjąć doświadczenie krzyża. Jeśli nasza wiara nie jest spotkaniem z Bogiem w liturgii, nie jest doświadczeniem paschalnym, jeśli sami jej wyraźnie nie przeżywamy, nie będziemy potrafili wprowadzić w nią innych. Powtarzam: bycie przewodnikiem, bycie tym, który prowadzi w Kościele nie sprowadza się do zdolności przywódczych, czy do nabycia takich albo innych technik - to przede wszystkim kwestia tego kim jestem ja sam w spotkaniu z Bogiem. Jeśli przeżyłem takie spotkanie mogę stać się dla innych ojcem czy matką w wymiarze duchowym, a o to ostatecznie chodzi w przewodzeniu w Kościele. Chodzi o rodzenie ojcostwa i macierzyństwa duchowego - nie tylko o prowadzenie innych w oparciu o zewnętrzne struktury, prawo, czy dyplomy. Zapraszam do spotkania się z refleksjami ks. Piotra na nowo, do odniesienia ich do różnorakich sytuacji i aspektów życia chrześcijańskiego, które przed nami kreśli. Zapraszam do czerpania z jego mądrości i umiejętności budowania wspólnot chrześcijańskich.
Abp Grzegorz Ryś

----------------------------

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. BOŻE OBIETNICE
2. JAK STAĆ SIĘ SŁUGĄ JEDNOŚCI?
3. BIBLIA
4. UZDROWIENIE I CIERPIENIE
5. KULT, LITURGIA I MODLITWA
6. WCHODZENIE W PASCHĘ JEZUSA
7. WIZJA JEDNOŚCI I DROGA JEJ OSIĄGNIĘCIA
8. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE
9. CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM
10. NOWA EWANGELIZACJA

Specyfikacja produktu:
KSIĄŻKA + PŁYTA Z NAGRANIAMI

Wydawca: Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Wydanie I, Kraków 2020

Wydano pod patronatem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Abpa Grzegorza Rysia

Książka (konspekty)- Ilość stron: 248
Płyta DVD w formacie mp3- blisko 40 godzin nagrań (46 nagrań) Seminaria k. d-ra Petera Hockena w formacie mp3 nagrane w Centrum Misji EnChristo w Lanckoronie

ISBN 978-83-952572-4-7

----------------------------

ks. dr Peter Hocken (1932-2017) - teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Wyświęcony na kapłana Diecezji Northampton w 1964 r. Nauczał teologii moralnej na Oscott College, Birmingham, Anglia (1968-1976). Od 1971 roku staje się aktywnym członkiem odnowy charyzmatycznej. W latach 1976-1996 wyjechał z Anglii, aby dołączyć do wspólnoty Mother of God, Washington DC. Był współredaktorem wydawanego przez wspólnotę magazyny The Word Among Us (Słowo wśród nas). W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za swoje badania nad historią odnowy charyzmatycznej (Streams of Renewal, 1986). W latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) zostaje kapelanem Biskupa Northampton. Od 2002 roku rezydował w Austrii. Przez ponad trzydzieści lat światowej renomy nauczyciel oraz autor artykułów i książek. Między innymi: Przecieranie Nowych Dróg (Blazing the Trail, 2001), Wielki Plan Boga (God's Master Plan, 2003), Kościół, który nadchodzi (Church Forward, 2007).