P. Hocken "Co mówi Duch do Kościołów? We wspólnej łasce, wobec wspólnych zadań." Książka + płyta

Nowy produkt

Peter Hocken "Co mówi Duch do Kościołów? We wspólnej łasce, wobec wspólnych zadań."

Nauczania dla kapłanów, pastorów i liderów świeckich.

KSIĄŻKA (konspekty) + PŁYTA Z NAGRANIAMI + KONSPEKTY (pdf)

Książka - Ilość stron: 160
Płyta CD - blisko 35 godzin nagrań
Konspekty - 160 stron w pliku PDF

Więcej szczegółów

59,00 zł

Więcej informacji

W czasie Złotego Jubileuszu odnowy charyzmatycznej w Kościele papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że Duch Święty jest w Kościele suwerenem. To On ostatecznie uruchamia Kościół, On jest jego życiem, On czasem wybija go ze stabilizacji, w której Kościół miałby ochotę zastygnąć, przekonany, że aktualna forma jego re eksji pozostaje czymś ostatecznym i doskonałym. Duch Święty znajduje
sposoby, żeby nas z tego zastygnięcia wytrącić. Jednocześnie nie pozwala nam upaść, lecz pomaga czynić kolejne ważne kroki i odnaleźć się w nowym miejscu i na nowo doświadczać Ewangelii. Ks. Piotr Hocken z całą pewnością należał do ludzi, którzy w wielkiej wierności Kościołowi nasłuchiwali tchnień Ducha Świętego, poddając się im jednocześnie. Przekazywał to doświadczenie w sposób niesłychanie
precyzyjny, jasny. Myślę, że tu leży ogromna zaleta reeksji ks. Piotra, reeksji bardzo uporządkowanej, a jednocześnie naprawdę inspirującej, tchnącej nowością. Nie jest to nowość reeksji teologicznej – ks. Piotr pozostaje bardzo systematyczny w duchu najlepszych szkół teologicznych – lecz nowa inspiracja biorąca się z tego, co ks. Piotr odkrywa w swojej re eksji teologicznej i w swoim doświadczeniu Kościoła
(równie głębokim jak sama re eksja). Niewątpliwie ks. Hocken jest człowiekiem, który może nas poprowadzić, przeprowadzić przez doświadczenie Ducha Świętego w Kościele, zwłaszcza od czasów jego odnowy liturgicznej, potem biblijnej, która ostatecznie domknęła się re eksją Soboru Watykańskiego II i trwa w Kościele do dnia obecnego. Zapraszam serdecznie do spotkania z ks. Piotrem, który otwiera nam uszy na głos Ducha Świętego, a także oczy na Jego działanie.
Abp Grzegorz Ryś

----------------------------

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. WE WSPÓLNEJ ŁASCE, W OBLICZU WSPÓLNYCH ZADAŃ
2. KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC NURTÓW EWANGELICZNYCH
3. JEDNOŚĆ W DUCHU ŚWIĘTYM
4. PRZECIERANIE NOWYCH DRÓG
5. W KIERUNKU ODNAWIAJĄCEGO SIĘ DO KOŚCIOŁA
6. NARÓD ŻYDOWSKI A ODNOWA KOŚCIOŁA
7. ODNOWA A ESCHATOLOGIA
8. JEZUS

Specyfikacja produktu:
KSIĄŻKA + PŁYTA Z NAGRANIAMI + KONSPEKTY

Wydawca: Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Wydanie I, Kraków 2020

Wydano pod patronatem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Abpa Grzegorza Rysia

Książka (konspekty)- Ilość stron: 160
Płyta DVD w formacie mp3- blisko 35 godzin nagrań (39 nagrań) Seminaria k. d-ra Petera Hockena w formacie mp3 nagrane w Centrum Misji EnChristo w Lanckoronie
Konspekty - 160 stron w pliku PDF zamieszonym na płycie

ISBN 978-83-952572-3-0

----------------------------

ks. dr Peter Hocken (1932-2017) - teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Wyświęcony na kapłana Diecezji Northampton w 1964 r. Nauczał teologii moralnej na Oscott College, Birmingham, Anglia (1968-1976). Od 1971 roku staje się aktywnym członkiem odnowy charyzmatycznej. W latach 1976-1996 wyjechał z Anglii, aby dołączyć do wspólnoty Mother of God, Washington DC. Był współredaktorem wydawanego przez wspólnotę magazyny The Word Among Us (Słowo wśród nas). W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za swoje badania nad historią odnowy charyzmatycznej (Streams of Renewal, 1986). W latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) zostaje kapelanem Biskupa Northampton. Od 2002 roku rezydował w Austrii. Przez ponad trzydzieści lat światowej renomy nauczyciel oraz autor artykułów i książek. Między innymi: Przecieranie Nowych Dróg (Blazing the Trail, 2001), Wielki Plan Boga (God's Master Plan, 2003), Kościół, który nadchodzi (Church Forward, 2007).