PŁYTA Daniel Gruber "List do Galatów"

Nowy produkt

Posłuchajmy odkrywczej, a zarazem głęboko osadzonej w tradycji mesjańskiej, analizy listy do Galatów. Krok po kroku, z zegarmistrzowską precyzją prześledzimy każdy werset Listu, pojmując wreszcie sylwetkę jego autora, motywy jego napisania oraz blaski i cienie galackiej wspólnoty wierzących.

PŁYTA Z NAGRANIAMI

Płyta CD - ponad godzin nagrań + dodatki (m.in. świadectwa, uwielbienia)

Więcej szczegółów

57,00 zł

Więcej informacji

Płyta z nagraniami zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty.

-------------

List do Galatów

Posłuchajmy odkrywczej, a zarazem głęboko osadzonej w tradycji mesjańskiej, analizy listy do Galatów. Krok po kroku, słowo po słowie, z zegarmistrzowską precyzją prześledzimy każdy werset Listu, pojmując wreszcie sylwetkę jego autora, motywy jego napisania oraz blaski i cienie galackiej wspólnoty wierzących. Dowiemy się na czym w istocie polegała misja Pawła i co głosił o Mesjaszu. Dowiemy się jak powinny wyglądać relacje między wierzącymi z Izraela i z narodów, poznamy zestaw ciekawostek-faktów historycznych w tym temacie. Dowiemy się jaki jest Boży scenariusz dla świata i czy można go jeszcze zmienić?

Słuchając tych nagrań, znajdziecie się w rabinackiej, mesjańskiej szkole, gdzie nie wypada nie zadawać trudnych pytań! Sprawdzicie wasze dotychczasowe rozumienie Listu do Galatów. Przez wspólne pochylenie się nad Słowem, bejt-midrasz, będziecie w stanie lepiej zrozumieć, czym jest to dziedzictwo, które ma dla nas Ojciec i czym jest Jego plan. Będziecie w stanie bardziej zrozumieć tajemnicę usprawiedliwienia nas i skąd to usprawiedliwienie, jak osiągane, dla kogo i w jaki sposób wpływa na dalsze nasze życie. Są to kluczowe kwestie, które kształtują naszą wiarę i postępowanie.

Przyglądając się kontekstowi tego Listu widać wyraźnie, że został on napisany w odpowiedzi na pojawienie się, w Galacji, w I wieku, nowych głosicieli Ewangelii, którzy pod warunkiem niezbędnym do osiągnięcia zbawienia czynili wypełnianie uczynków wymaganych przez prawo Starego Przymierza. List ten często był używany jako przykład nauczań Pawła dyskredytujących Prawo i wspólnotę Izraela.
Ale czy na pewno Paweł miał takie zamiary?
Czy Paweł chciał znieść Prawo?
Czy głosił schyłek Starego Przymierza?
Czy Paweł wywyższył wierzących z narodów ponad wierzących Żydów?
Czym właściwie jest wolność wierzących w Jezusa?

Jesteś już Synem! Jeżeli zaś Synem to i dziedzicem z woli Bożej. (Ga 4,4;7)

Po takim studium świat w naszych oczach nie będzie już taki sam, a jego Stwórca będzie głębiej poznany i zrozumiany. Wierzymy, że będzie to czas oczyszczenia oraz uwolnienia a także wskazania nam kolejnych dróg, które powoli są przed nami odkrywane.

-------------

NAGRANIA

22 nauczania prowadzone przez Daniela Grubera oraz Izajasza Grubera + dodatki 

-------------

SPECYFIKACJA

Audiobook do pobrania - blisko 6 h nagrań

Format - 26 plików mp3 spakowanych w formacie .zip do pobrania
Dodatki - świadectwa, uwielbienia, homilie

Wydawca -  Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Nagrano w dniach 22-29.06.2013 roku w Lanckoronie podczas Tygodnia Studium Biblijnego

Prowadzący - Daniel Gruber i Izajasz Gruber

Nagrania stanowią własność intelektualną Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego w Lanckoronie.

Rozpowszechnianie wymaga zgody Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego "Misja EnChristo".

-------------

Daniel Gruber - jest jednym z czołowych przedstawicieli myśli mesjańskiej w USA, autorem wielu książek i artykułów, m.in. "Kościół i Żydzi", "Tora i Nowe Przymierze", "Kopernik i Żydzi", "The Messianic Writings"

Produkty powiązane