P. Hocken ZESTAW

Nowy produkt

Peter Hocken "Proroczy pontyfikat"
Peter Hocken "Wypłyń na głębię"
Peter Hocken "Co mówi Duch do Kościołów?"

- Zbiór refleksji dotyczący Kościoła, któremu posługuje Franciszek jako jego głowa.
- Nauczania dla młodych katolickich liderów i animatorów.
- Nauczania dla kapłanów, pastorów i liderów świeckich.

KSIĄŻKI (konspekty) + PŁYTY Z NAGRANIAMI + KONSPEKTY (pdf)

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

137,00 zł

zamiast 147,00 zł

Więcej informacji

Peter Hocken "Proroczy pontyfikat"

Z wielką radością przekazuję wszystkim do ręki Proroczy Pontyfikat – zbiór refleksji ks. dr Petera Hockena dotyczący pontyfikatu papieża Franciszka, albo też Kościoła, któremu posługuje Franciszek jako jego głowa, jako żyjący Piotr. Dlaczego jest to tak ważne? W naszym Kościele dużo mówimy o papieżu Franciszku, ale tej intensywności rozmów nie towarzyszy podobnie intensywna głębia refleksji.
Namysł nad wypowiedziami papieża Franciszka dotyczy w dużej mierze udzielanych przez niego wywiadów czy wypowiedzi formułowanych ad hoc, natomiast w niewielkim stopniu w Kościele Polskim mamy pragnienie, determinację i energię, żeby sięgać po najważniejsze Franciszkowe teksty i po znaki,
których dokonuje, a które mają wymiar prorocki [...]. Niniejsza pozycja, którą zawdzięczamy już pośmiertnie ks. Peterowi Hockenowi, doskonale wpisuje się w program Ducha Świętego, w rzeczywistą medytację nad tym, co Duch Święty mówi do Kościoła w czasie tego pontyfikatu.
Abp Grzegorz Ryś

----------------------------

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. BISKUP RZYMU FRANCISZEK A SOBÓR WATYKAŃSKI II
2. WEZWANIE DO JEDNOŚCI
3. PIĘĆDZIESIĄTNICA A NAWRÓCENIE KOŚCIOŁA (EVANGELII GAUDIUM)
4. EKUMENIZM Z CHRZEŚCIJANAMI EWANGELICZNYMI
5. ODKRYWANIE NA NOWO DUCHA ŚWIĘTEGO

Specyfikacja produktu:
KSIĄŻKA + PŁYTA Z NAGRANIAMI + KONSPEKTY

Wydawca: Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Wydanie I, Kraków 2019

Wydano pod patronatem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Abpa Grzegorza Rysia

Książka - Ilość stron: 116
Płyta CD - ponad 18 godzin nagrań (20 nagrań) Seminaria k. d-ra Petera Hockena w formacie mp3 nagrane w Centrum Misji EnChristo w Lanckoronie
Konspekty - 87 stron w pliku PDF zamieszonym na płycie

ISBN 978-83-952572-2-3


----------------------------

Peter Hocken "Wypłyń na głębię"


Z wielką radością i z głębokim przekonaniem zapraszam do zmierzenia się z ponad 40 konferencjami ks. Piotra Hockena przeznaczonymi dla chrześcijańskich liderów. Bycie liderem we wspólnocie eklezjalnej to nie kwestia nabycia takich czy innych technik, bądź kwalifikacji. To przede wszystkim zaproszenie do głębokiego zrozumienia i doświadczenia Kościoła. Dopiero po zagłębieniu się w te doświadczenia można odkrywać - jako osobny charyzmat i uposażenie ze strony Ducha Świętego - dyspozycję do tego, by stać się dla innych liderem. Zasada liderowania, przewodzenia w Kościele jest od wieków ta sama: "przyjąłem - przekazuję". Świętej pamięci ks. Blachnicki powiadał: "Nikt nie daje tego, czego nie posiada". Potrzebujemy sami odkryć najpierw Boże obietnice, Boże przymierze, wartość jedności, potrzebujemy wpierw przez wiarę spotkać się ze słowem i przyjąć doświadczenie krzyża. Jeśli nasza wiara nie jest spotkaniem z Bogiem w liturgii, nie jest doświadczeniem paschalnym, jeśli sami jej wyraźnie nie przeżywamy, nie będziemy potrafili wprowadzić w nią innych. Powtarzam: bycie przewodnikiem, bycie tym, który prowadzi w Kościele nie sprowadza się do zdolności przywódczych, czy do nabycia takich albo innych technik - to przede wszystkim kwestia tego kim jestem ja sam w spotkaniu z Bogiem. Jeśli przeżyłem takie spotkanie mogę stać się dla innych ojcem czy matką w wymiarze duchowym, a o to ostatecznie chodzi w przewodzeniu w Kościele. Chodzi o rodzenie ojcostwa i macierzyństwa duchowego - nie tylko o prowadzenie innych w oparciu o zewnętrzne struktury, prawo, czy dyplomy. Zapraszam do spotkania się z refleksjami ks. Piotra na nowo, do odniesienia ich do różnorakich sytuacji i aspektów życia chrześcijańskiego, które przed nami kreśli. Zapraszam do czerpania z jego mądrości i umiejętności budowania wspólnot chrześcijańskich.
Abp Grzegorz Ryś

----------------------------

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. BOŻE OBIETNICE
2. JAK STAĆ SIĘ SŁUGĄ JEDNOŚCI?
3. BIBLIA
4. UZDROWIENIE I CIERPIENIE
5. KULT, LITURGIA I MODLITWA
6. WCHODZENIE W PASCHĘ JEZUSA
7. WIZJA JEDNOŚCI I DROGA JEJ OSIĄGNIĘCIA
8. SŁOWO BOŻE W KOŚCIELE
9. CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM
10. NOWA EWANGELIZACJA

Specyfikacja produktu:
KSIĄŻKA + PŁYTA Z NAGRANIAMI

Wydawca: Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Wydanie I, Kraków 2020

Wydano pod patronatem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Abpa Grzegorza Rysia

Książka (konspekty)- Ilość stron: 248
Płyta DVD w formacie mp3- blisko 40 godzin nagrań (46 nagrań) Seminaria k. d-ra Petera Hockena w formacie mp3 nagrane w Centrum Misji EnChristo w Lanckoronie

ISBN 978-83-952572-4-7

----------------------------

Peter Hocken "Co mówi Duch do Kościołów?"

W czasie Złotego Jubileuszu odnowy charyzmatycznej w Kościele papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że Duch Święty jest w Kościele suwerenem. To On ostatecznie uruchamia Kościół, On jest jego życiem, On czasem wybija go ze stabilizacji, w której Kościół miałby ochotę zastygnąć, przekonany, że aktualna forma jego re eksji pozostaje czymś ostatecznym i doskonałym. Duch Święty znajduje
sposoby, żeby nas z tego zastygnięcia wytrącić. Jednocześnie nie pozwala nam upaść, lecz pomaga czynić kolejne ważne kroki i odnaleźć się w nowym miejscu i na nowo doświadczać Ewangelii. Ks. Piotr Hocken z całą pewnością należał do ludzi, którzy w wielkiej wierności Kościołowi nasłuchiwali tchnień Ducha Świętego, poddając się im jednocześnie. Przekazywał to doświadczenie w sposób niesłychanie
precyzyjny, jasny. Myślę, że tu leży ogromna zaleta reeksji ks. Piotra, reeksji bardzo uporządkowanej, a jednocześnie naprawdę inspirującej, tchnącej nowością. Nie jest to nowość reeksji teologicznej – ks. Piotr pozostaje bardzo systematyczny w duchu najlepszych szkół teologicznych – lecz nowa inspiracja biorąca się z tego, co ks. Piotr odkrywa w swojej re eksji teologicznej i w swoim doświadczeniu Kościoła
(równie głębokim jak sama re eksja). Niewątpliwie ks. Hocken jest człowiekiem, który może nas poprowadzić, przeprowadzić przez doświadczenie Ducha Świętego w Kościele, zwłaszcza od czasów jego odnowy liturgicznej, potem biblijnej, która ostatecznie domknęła się re eksją Soboru Watykańskiego II i trwa w Kościele do dnia obecnego. Zapraszam serdecznie do spotkania z ks. Piotrem, który otwiera nam uszy na głos Ducha Świętego, a także oczy na Jego działanie.
Abp Grzegorz Ryś

----------------------------

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. WE WSPÓLNEJ ŁASCE, W OBLICZU WSPÓLNYCH ZADAŃ
2. KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC NURTÓW EWANGELICZNYCH
3. JEDNOŚĆ W DUCHU ŚWIĘTYM
4. PRZECIERANIE NOWYCH DRÓG
5. W KIERUNKU ODNAWIAJĄCEGO SIĘ DO KOŚCIOŁA
6. NARÓD ŻYDOWSKI A ODNOWA KOŚCIOŁA
7. ODNOWA A ESCHATOLOGIA
8. JEZUS

Specyfikacja produktu:
KSIĄŻKA + PŁYTA Z NAGRANIAMI + KONSPEKTY

Wydawca: Misja EnChristo: Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Wydanie I, Kraków 2020

Wydano pod patronatem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Abpa Grzegorza Rysia

Książka (konspekty)- Ilość stron: 160
Płyta DVD w formacie mp3- blisko 35 godzin nagrań (39 nagrań) Seminaria k. d-ra Petera Hockena w formacie mp3 nagrane w Centrum Misji EnChristo w Lanckoronie
Konspekty - 160 stron w pliku PDF zamieszonym na płycie

ISBN 978-83-952572-3-0

----------------------------


ks. dr Peter Hocken (1932-2017) - teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Wyświęcony na kapłana Diecezji Northampton w 1964 r. Nauczał teologii moralnej na Oscott College, Birmingham, Anglia (1968-1976). Od 1971 roku staje się aktywnym członkiem odnowy charyzmatycznej. W latach 1976-1996 wyjechał z Anglii, aby dołączyć do wspólnoty Mother of God, Washington DC. Był współredaktorem wydawanego przez wspólnotę magazyny The Word Among Us (Słowo wśród nas). W 1984 r. otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za swoje badania nad historią odnowy charyzmatycznej (Streams of Renewal, 1986). W latach 1988-1997 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) zostaje kapelanem Biskupa Northampton. Od 2002 roku rezydował w Austrii. Przez ponad trzydzieści lat światowej renomy nauczyciel oraz autor artykułów i książek. Między innymi: Przecieranie Nowych Dróg (Blazing the Trail, 2001), Wielki Plan Boga (God's Master Plan, 2003), Kościół, który nadchodzi (Church Forward, 2007).

Zawartość